Uranie de la Vallée du Thin

 

       

 

généalogie 

CARLO UT GUTSEL DBZB109850
IKO V. SPRINGBACH DBZB115917
LIRA V. SCHšTTING DBZB108406
CARLO V. HENNINGSHOF B DBZB130612
ERASMUS V. NASSAU ORANIEN DBZB111439
BESSY V.D. ENGELSBURG C DBZB125146
BLANKA V. LINNEFAND DBZB112536
TALWEG DU COURTIL AUX PUITS 070187
GRISCHA V. HASSELER HOF DBZB137664
INGO V. HASSELER HOF 053990
FAHRA V. HASSELER HOF C DBZB134150
PIROLA DU COURTIL AUX PUITS 060458
LUCKY DE LA MARAUDIERE 045585
MADO DE LA MARAUDIERE 052178
IRA DE LA MARAUDIERE 041501
URANIE DE LA VALLEE DU THIN 073793
CARLO UT GUTSEL DBZB109850
GAYUS V. SCHATZKASTLEIN C DBZB132665
CHANTAL V. LUSTIGEN GRILLE A DBZB119902
EICKO V. HERFORDER RING C DBZB149135
COGNAC V.D. EICHENBURG DBZB117421
COMTESS V. STAATBAD DBZB131147
BRITTA V. STAATSBAD DBZB121454
SALOME DU COURTIL AUX PUITS 068431
 
LUCKY DE LA MARAUDIERE 045585
 
MADO DE LA MARAUDIERE 052178
 
IRA DE LA MARAUDIERE 041501
 

retour